• กระดานถาม-ตอบ
 • Made with Padlet
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1038660512
  รหัส Smis 8 หลัก :
    43032006
  รหัส Obec 6 หลัก :
    660512
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    หนองหัวช้างวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    NONGHUACHANGWITTAYA
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่  1  บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
  โทรศัพท์ :
    042490648
  โทรสาร :
    042490648
  ระดับที่เปิดสอน :
    มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2535
  อีเมล์ :
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  อปท. :
    อบต.หนองหัวช้าง
  ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :
    44 กม.
  ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :
    18 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:00:47 น.)

  แผนที่ตั้งพิกัดโรงเรียน
  แผนที่บน Google Map 18.092287891737552,103.5897821187973
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ โทรศัพท์: 042490648 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]