• กระดานถาม-ตอบ
 • Made with Padlet
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมู่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  6
  บ้านนาทอง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  8
  บ้านนาล้อม ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  2
  บ้านท่าศรีชมชื่น ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  3
  บ้านหนองกุง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  4
  บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  5
  บ้านนาซาว ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  7
  บ้านปากคลอง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  9
  บ้านโนนสง่า ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  10
  บ้านโพนแก้ว ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  11
  บ้านศรีประมวล ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 


โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ โทรศัพท์: 042490648 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]