• กระดานถาม-ตอบ
 • Made with Padlet
 • ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  26
  38
  64
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  33
  23
  56
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  42
  35
  77
  2
  รวมมัธยมต้น
  101
  96
  197
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  18
  16
  34
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  19
  21
  40
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  22
  22
  44
  2
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  59
  59
  118
  6
  รวมทั้งหมด
  160
  155
  315
  12

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ โทรศัพท์: 042490648 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]