• กระดานถาม-ตอบ
 • Made with Padlet
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
 •  

  วิสัยทัศน์

   

  “ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา มุ่งบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนเป็นไทยที่ดี เก่ง มีสุข

       และสู่ประชาคมอาเซียน”

   

  เอกลักษณ์       “ สุขภาพดี  กีฬาเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง”

  อัตลักษณ์     “การศึกษาดี  มีความกตัญญู  รู้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-24 11:04:42 น.

โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ โทรศัพท์: 042490648 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]